Słownik pojęć informatycznych na poziomie szkoły podstawowej.

Słownik działa podobnie jak Wikipedia. Odnośniki (odsyłacze) posiadają kolor brązowy. Wyrazy napisane czerwonym kolorem nie są jeszcze opisane w naszym słowniku.

Informatyka

Informatyka to dziedzina nauki zajmująca się przetwarzaniem informacji (inaczej danych).